Is mijn glasschade verzekerd?

by | May 27, 2016 | Blog

Heeft u een kapot raam? Normaal gesproken wordt dit verzekert door de opstalverzekeringAls woningeigenaar zijn er enkele verzekeringen die u af moet sluiten voor uw huis. Denk hierbij aan de inboedelverzekering voor eventuele schade aan de meubelstukken en woonaccessoires in huis, maar ook aan de opstalverzekering die schade aan het pand zelf dekt. Heeft u te maken met een kapotte ruit en bent u benieuwd onder welke verzekering dit valt? Lees dan meer over glasschade en verzekeringen in dit artikel.

Glasschade en de opstalverzekering: 

De opstalverzekering dekt schade aan onderdelen van uw huis die aan het pand vast zitten en dus niet verplaatst kunnen worden. Glas zit ook aan uw woning vast en dit betekent dat ook deze schadepost onder de opstalverzekering valt. Toch is dit niet altijd het geval, want de opstalverzekering vergoedt niet alle vormen van glasschade. Heeft u te maken met glasschade door een ontploffing, door brand of door een inbraak? Dan wordt deze schade wel vergoed. Gaat het om schade door een bal door de ruit, dan wordt dit weer niet vergoed door de opstalverzekering.

De glasverzekering: voor alle soorten glasschade

Wilt u alle soorten glasschade verzekeren, dan heeft u hier een speciale verzekering voor nodig. Deze verzekering wordt ook wel de glasverzekering genoemd en betreft een specifieke verzekering voor glasschade aan uw woning of bedrijfspand. Komt de bal door de ruit, dan krijgt u hier van de opstalverzekering geen geld voor. De glasverzekering geeft u in dit geval wel een vergoeding.

De dekking van de glasverzekering

Heeft u een glasverzekering, dan krijgt u de schade aan uw ruiten ook vergoed als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. In de verzekeringswereld wordt dit ook wel ‘alle van buitenkomende onheilen’ en dit betekent dat u all risk verzekerd bent als er iets met uw glas gebeurt. Komt er een bal door het glas heen door spelende kinderen op straat, dan krijgt u dit vergoed.

De glasverzekering en het huren van een huis

Heeft u geen woning in uw eigen bezit, maar huurt u een huis? Dan heeft de eigenaar van de woning en uw verhuurder vaak al een glasverzekering afgesloten. Om te controleren of dit het geval is, kunt u het huurcontract nalezen. Heeft uw verhuurder geen glasverzekering? Dan kunt u er altijd nog zelf voor kiezen om een glasverzekering af te sluiten bij uw inboedelverzekering.

Bel nu